contrôle technique voiture

Wat is de technische controle?

De technische controle is een periodieke diagnose die betrekking heeft op alle auto’s van minder dan 3,5 ton.

De technische controle is verplicht; deze moet worden uitgevoerd vóór het vierde jaar van het voertuig en daarna om de twee jaar in een erkend technisch controlecentrum.

Vanaf januari 2019 zal deze technische controle strenger zijn voor dieselvoertuigen.

De hervorming van de technische controle

Hoewel de anti-vervuilingsregeling vandaag alleen verantwoordelijk is voor het analyseren van de opaciteit van het uitlaatgas, wordt vanaf januari 2019 een volledige analyse van het uitlaatgas, genaamd “Analyse 5 gas”, uitgevoerd.

Hier de 5 gassen die onder de nieuwe technische inspectie zullen worden geanalyseerd:

  • Koolmonoxide (CO)
  • Kooldioxide (CO2)
  • Onverbrande koolwaterstoffen (HC)
  • Fijne deeltjes die al tijdens de vervuilingscontrole worden gecontroleerd
  • Stikstofoxiden (NOx) waar we zoveel over gehoord hebben in de VW-zaak.

Deze analyse maakt het mogelijk om de goede werking van de katalysator en de DFP op dieselvoertuigen te controleren, die tijdens hun vervuiling een deel van de HC laten ontsnappen.

Eigenaren van oude voertuigen, u zal het al begrepen hebben, met deze nieuwe maatregel zal 20% van de oude dieselvoertuigen worden geweigerd tijdens de controle van de verontreiniging, komt hierbij het al aanwezige verbod om in de straten van Parijs te circuleren sinds juli 2016. Een grote investering voor technische centra die gemiddeld 25.000 euro besteden om zich uit te rusten. Het doel is heel precies, om de meest vervuilende voertuigen van ons land te elimineren, waar momenteel 62% dieselvoertuigen in omloop zijn…

(* Denk aan het ontkalken van de motor door waterstof, inderdaad, ons proces gebruikt het oplosvermogen van waterstof na verbranding, wat de calamine elimineert van de motor, de katalysator en de DPF en dus ook de vervuiling. Een gezonde motor is een motor die minder vervuilt.)