EGR-Klep
De EGR-klep vormt de meest voorkomende storing van een diesel. Op deze pagina beschrijven we het werkingsprincipe, de problemen die we tegenkomen en de beste oplossingen voor het ontkalken en reinigen van de EGR-klep.

Wat is de EGR-klep?

De EGR-klep op recente dieselmotoren is verplicht geworden door de Europese normen tegen luchtverontreiniging en vermindert de emissie van giftige gassen in de atmosfeer. Na verloop van tijd kan de EGR-klep aan de oorsprong liggen van sommige defecten in uw dieselvoertuig. Hoe werkt een EGR-klep? Moeten we hem onderhouden? Kunnen we ze verwijderen? Ontdek onze antwoorden op de vragen die u zichzelf stelt als u een dieselauto heeft.

De EGR-Klep - problemen en ontkalking

De “EGR”-klep, EGR betekent uitlaatgasrecirculatie, ook wel EGR-ventiel genoemd, en ook EGR-afsluiter, uitgevonden in de Verenigde Staten in de jaren 70, is getest door General Motors. Tussen 5% en 35% van de uitlaatgassen worden vervolgens hergebruikt afhankelijk van het type motor. De EGR-klep werkt wanneer de motor onder lage belasting staat en met een toerental van 2500 rpm. Dit zorgt met name voor een vermindering van de NOx-emissies door de motor waardoor deze laatste minder vervuilend wordt.

Deze vermindering van NOx-emissies is mogelijk dankzij de verlaging van de maximale verbrandingstemperatuur door het mengen van de gassen die door de motor worden geïnduceerd met de uitlaatgassen die hoofdzakelijk uit inerte gassen bestaan. De motorcomputer beheert vervolgens de EGR-klep via een elektromagnetische klep of een elektrische klep in functie van de verschillende parameters (de watertemperatuur, de luchttemperatuur, informatie over motorbelasting, stationair draaien…).

Wat is het werkingsprincipe van een EGR-klep?

Werking EGR-Klep

Om deze ontladingen te verminderen, hebben de fabrikanten een klepgedeelte geïnstalleerd dat deze uitlaatgassen naar de injectie leidt, om ze een tweede keer te verbranden, dit is het werkingsprincipe van een EGR-klep.

Hoewel het systeem ingenieus is, heeft het het nadeel dat het op de lange duur het injectiesysteem vervuilt. De EGR-klep zelf kan dan volledig verstopt raken met roet. Als de klep van een verstopt ventiel in de gesloten stand blijft staan, werkt uw voertuig normaal, maar vervuilt het meer. Aan de andere kant kan een permanent open klep uw inlaatsysteem ernstig beschadigen. Het is daarom belangrijk om de EGR-klep van dieselvoertuigen te onderhouden door goed rijgedrag aan te nemen. In het geval van terugkerende problemen, kunt u in sommige gevallen overwegen om ze te verwijderen met behulp van uw monteur.

Wat zijn de meest voorkomende problemen met een EGR-klep?

Dit proces zorgt helaas voor een overschot aan koolwaterstoffen in de vorm van roet, die beide het EGR-systeem gaan bevuilen, soms zelfs zover dat het volledig verstopt raakt, evenals de rest van de motor. De motor werkt niet zoals het zou moeten vanwege onverbrande gassen die opnieuw worden geïnjecteerd. De EGR-klep begint te falen wanneer deze vuil wordt, de calamine (roet) van de uitlaat zet zich af in deze laatste, waardoor de mobiliteit van de elektromagnetische klep of van de klep wordt verhinderd, wat kan leiden tot een totale blokkering. Het systeem raakt dan ontregeld en de motorcomputer gaat in het algemeen over in een gedegradeerde modus waardoor er een duidelijk verlies van vermogen optreedt.

De meest voorkomende problemen met een EGR-klep zijn:

EGR-Klep reinigen

  • Verlies van vermogen
  • Indicatorlampje motor
  • Vervuilde EGR-klep
  • Verstopte EGR-klep
  • Technische controle geweigerd
  • Het voertuig draait op een laag regime
  • Zwarte rook

De EGR-klep en benzinevoertuigen

Sommige benzinevoertuigen waaronder sommige Honda, Peugeot 206 1.4l TU3, 307 2l 16V, Alfa 147, Opel Corsa, zijn ook uitgerust met een benzine-EGR-klep, waarmee naast de katalysator ook een bijdrage kan worden geleverd aan de NOx-reductie.

Vaker gebruikt op de benzinemotor om eenvoudige redenen van prestaties, maakt de benzine EGR-klep het in feite mogelijk om de prestaties van de benzinemotor te verbeteren met een lagere verbrandingstemperatuur. Dezelfde problematiek doet zich echter voor, deze klep heeft ook de neiging vuil te worden vanwege de onverbrande gassen die er doorheen gaan.

Kunnen we de EGR-klep verwijderen?

We raden u ten sterkste af om uw EGR-klep te verwijderen of te blokkeren, het verwijderen van de EGR-klep is formeel wettelijk verboden, Daarnaast zal een nieuwe controle van verontreiniging zich opdringen, waarbij alle voertuigen met verwijderde EGR-klep systematisch worden geweigerd.

Voor meer informatie over de nieuwe technische controle die in januari 2019 van kracht wordt, bezoekt u onze pagina “Alles over de nieuwe technische controle”

Onderhoud van de EGR-klep zonder demontage

Hoe de EGR-klep schoonmaken / reinigen zonder demontage, zonder chemicaliën en op een efficiënte manier:

Met een zeer goedkope service in vergelijking met het vervangen van het onderdeel, is dit waar de Hy-Calamine machine tussenkomt! Dankzij het innovatieve proces gebruik makend van het oplosvermogen van waterstof na verbranding en de directe besturing van de unieke en gepatenteerde EGR-klep “EGR Pilot”, keert uw voertuig terug naar zijn oorspronkelijke prestaties! Geen problemen meer met zwarte rook, gaten in de versnelling, vermogensverlies en overmatig brandstofverbruik door een vervuilde of verstopte EGR-klep.

Wenst u een ontkalking van uw EGR-klep uit te voeren? Zoek een professional met een Hy-Calamine ontkalkingsstation, zo dicht mogelijk in uw buurt.

Hoe werkt het besturingssysteem van de EGR-klep “EGR Pilot”?

Dankzij de beschikbare EGR-connectoren kan de Hy-Calamine-machine rechtstreeks op de EGR-klep worden aangesloten door eenvoudig de voertuigconnector te vervangen door die van de machine.

De machine bestuurt vervolgens de EGR-klep tijdens het ontkalken door verschillende fasen die tijdens de hele verrichting in lus worden vernieuwd:

  • 5 minuten in geopende positie
  • 5 minuten in gesloten positie
  • 5 minuten met tussenpozen heen en weer met tussenpozen van 1 seconde

De door ons getrainde professional kan ook alle bedrijfsparameters van de EGR-klep aanpassen in functie van de symptomen van uw dieselvoertuig.

 

EGR-klep vóór ontkalken

Vóór een ontkalking met de machine Hy-Calamine FlexFuel

EGR-klep na ontkalken

Na een ontkalking met de machine Hy-Calamine FlexFuel