Hy-Service van FlexFuel CompanyDe uitdaging van gemeenschappen: De vervuiling verminderen

Met strenge milieu- en prestatierichtlijnen worden nutsbedrijven geconfronteerd met een voortdurende strijd om de uitstoot van koolstof en schadelijke deeltjes te verminderen, terwijl ze geld besparen en aan de voorschriften voldoen. Aan deze uitdagingen kan worden voldaan dankzij de bewezen knowhow van FlexFuel Company.

De oplossing van FlexFuel Company: Hy-Service

Het verminderen van de snelheid van het autoverkeer heeft onvoldoende invloed op de uitstoot van schadelijke deeltjes of koolstof. De koolstofaanslag die zich in de motoren ophoopt, is namelijk verantwoordelijk voor de zwarte rook en de helft van de schadelijke emissies. De garantie dat de gebruikte motoren schoon zijn waarborgt een onmiddellijke en significante impact op de verbetering van de luchtkwaliteit.

De op waterstof gebaseerde reinigingsoplossing, ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk door FlexFuel Company, was oorspronkelijk ontworpen voor de industriële wereld en de doeltreffendheid ervan is goedgekeurd door het Ministerie van Ecologie, Duurzame Ontwikkeling en Energie. FlexFuel Company rust nu honderden boten uit om te voorkomen dat meer dan 3.000 ton CO2 per jaar wordt uitgestoten!

Voortbouwend op zijn succes heeft FlexFuel Company Hy-Service ontwikkeld wat milieuvriendelijk ontkalken mogelijk maakt (reinigen van koolstofresten) van de motoren van bussen, vrachtwagens.  Op deze manier gereinigd produceren de gebruikte motoren niet langer zwarte rook en worden de schadelijke emissies gehalveerd.

ontkalken bus

De mobiele eenheden verplaatsen zich op de parkeerterreinen

hoe werkt het ontkalken van de busmotoren

Voordelen voor de gemeenschap

  • Op het gebied van de volksgezondheid is Hy-Service betrokken bij de bestrijding van acute en chronische aandoeningen van de luchtwegen en hart- en vaatziekten.
  • Het aldus opgewaardeerde wagenpark zal zijn impact op het milieu halveren.
  • De gevels van gebouwen zullen minder te lijden hebben onder de afzettingen van kolen.