De Onderneming:

FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED)
300, route des Crêtes Les Espaces Antipolis CS 70116 Sophia Antipolis 06560 Valbonne
511 026 148 RCS Grasse
Aandelenkapitaal € 58.706,00
Intracommunautair btw-nummer: FR52511026148
Flexfuel Company is een geregistreerd handelsmerk dat behoort tot FFED
Telefoon: + 33 (0) 1 60 71 02 18
E-mailadres: contact@flexfuel-company.com

Verantwoordelijk voor de publicatie:

Sebastien Le Polles

De website is ontwikkeld door: ADIFCO

Webmaster/Verlener: ADIFCO
Firma: ADIFCO
Website: http://www.adifco.com
Correspondentieadres: 71 avenue de la cour de France 91260 Juvisy-Sur-Orge
Telefoon: + 33 (0) 1 69 21 20 29

De website wordt gehost in Frankrijk op de servers van de firma:

Host: OVH
Firma: OVH
Website: www.ovh.com
Correspondentieadres: 2 rue Kellermann
BP 80157
59053 ROUBAIX Cedex 1
Telefoon: +33 (0) 8 203 203 63
E-mailadres: support@ovh.com
Communicatievorm, te volgen op de website van “OVH”

Eigendom

Deze website is eigendom van de onderneming FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED).
Reproductie, geheel of gedeeltelijk, van teksten of foto’s is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED).

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED) kan slechts aansprakelijk worden gehouden ten gevolge van fouten, nalatigheden of een gebrek in het updaten van de gegevensdatabase. Het is daarom de gebruiker zijn/haar verantwoordelijkheid om de verzamelde informatie te controleren of te vergelijken. De op de FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED)  webserver verstrekte adviseringen en studies worden uitsluitend ter informatie verstrekt en mogen geen enkel overleg bij de onderneming FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED) vervangen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vragen die hij/zij stelt, het gebruik dat hij/zij maakt van de verkregen resultaten en de gevolgen van wat hij/zij met het gebruik ervan kan doen. FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED) zal in geen enkel geval een schadevergoeding dragen voor door de gebruiker geleden berokkende immateriële schade, direct of indirect, zoals inkomstenderving, verlies van zaken of verlies van winst. Bovendien kan FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED) niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige tijdelijke onmogelijkheid om toegang tot de site te hebben.