Juridische kennisgeving

De gemeenschap:

FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED)
300, route des Crêtes Les Espaces Antipolis CS 70116 Sophia Antipolis 06560 Valbonne
511 026 148 RCS Grasse
Aandelenkapitaal 58.706€
btw-nummer: FR52511026148
Flexfuel Company is een geregistreerd handelsmerk van FFED
Telefoon: + 33 (0) 1 60 71 02 18
E-mailadres: contact@flexfuel-company.com

Verantwoordelijk voor publicatie:

Sebastien Le Polles

De site is ontwikkeld door: Adifco

Webmaster / SEO: Adifco
Maatschappij: Adifco
Webadres: http://www.adifco.com
Adres: 71 avenue de la cour de France 91260 Juvisy-Sur-Orge
Telefoon: + 33 (0)1 69 21 20 29

De site wordt gehost in Frankrijk op de servers van het bedrijf:

Gastheer: OVH
Maatschappij:  OVH
Webadres:  www.ovh.com
Adres:  2 rue kellermann
BP 80157
59053 ROUBAIX Cedex 1
Telefoon: +33 (0)8 203 203 63
E-mailadressupport@ovh.com
communicatieformulier te volgen op de “OVH” -website

Eigendom

Deze site is eigendom van het bedrijf FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED).
Reproductie, geheel of gedeeltelijk, van teksten of foto’s is niet toegestaan ​​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED).

Responsabilité

FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of up-to-date gegevens in de database. Het is daarom aan de gebruiker om de verzamelde informatie te verifiëren of te kruisen. De adviezen en onderzoeken die binnen de FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED) -server worden verstrekt, worden enkel ter informatie gegeven en kunnen een overleg met het bedrijf FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED) niet vervangen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vragen die hij formuleert, het gebruik dat hij maakt van de verkregen resultaten en de gevolgen van het gebruik dat hij ervan kan maken. FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED) dekt in geen geval compensatie voor immateriële schade, direct of indirect, geleden door de gebruiker, zoals winstderving, bedrijfsverlies of winstderving. Bovendien kan FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED) niet verantwoordelijk worden gehouden voor de tijdelijke onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site.