Roetfilter: Werking en onderhoud

Wat is het?

Het roetfilter is in de jaren 70 uitgevonden om te voldoen aan de Europese anti-vervuilingsnormen.

Deze normen worden “Euronormen” genoemd en zijn onderverdeeld in 6 categorieën:

  • Euro 1: 1 januari 1993
  • Euro 2: 1 juli 1996
  • Euro 3: 1 januari 2001
  • Euro 4: 1 januari 2006
  • Euro 5: 1 januari 2011
  • Euro 6: 1 september 2015

De belangrijkste functie van het roetfilter, beter bekend alshet deeltjesfilter, is het verminderen van de uitstoot van fijne deeltjes in de uitlaatgassen. Het deeltjesfilter is geplaatst in continuïteit met de uitlaatlijn, meestal aan de motoruitgang.

Hoe werkt het roetfilter?

Het deeltjesfilter werkt in twee fasen. In een eerste fase verzamelt het de uitgezonden deeltjes en vervolgens, in een tweede fase, verwijdert het deze.

Eerste fase:

Het filter vangt zwevende deeltjes in de uitlaatgassen op. Een laagje roet vormt en verslechtert vervolgens de prestaties van de motor op lange termijn.

Tweede fase:

Het filter dwingt de temperatuur van de uitlaatgassen om voldoende te stijgen om de roetlagen te verbranden. Om de temperatuur van de uitlaatgassen te verhogen, wordt een overschot aan brandstof in het deeltjesfilter geïnjecteerd, wat de verbranding van het daarin gevangen roet veroorzaakt.

Wat zijn de symptomen van een vervuilde roetfilter?

Als het roetfilter vuil is, kunnen er verschillende problemen optreden:

  • Verlies van vermogen
  • Indicatorlampje motor
  • Werking in gedegradeerde modus
  • Een motor die verstikt, afslaat, enz.

Hoe uw roetfilter reinigen en onderhouden?

Dit is waar de stations voor motorontkalking door waterstofinjectie FlexFuel Energy Development®  Hy-Calamine  en  Hy-Carbon Connect,  tussenbeide komen! Dankzij hun innovatieve proces, gebruikmakend van het oplossend vermogen van waterstof na verbranding, maken Hy-Calamine en Hy-Carbon Connect het mogelijk om het deeltjesfilter te saneren. Uw voertuig vindt vervolgens zijn oorspronkelijke prestaties terug! Geen problemen meer met zwarte rook, vermogensverlies, geen schokkende motor, afslaan door een vervuilde of verstopte roetfilter!

Alles over de ontkalking

Alles over de ontkalking