AANDACHT VOOR DE KLANTengagement-ethique

 • De klant een offerte bieden voor het werk dat moet worden uitgevoerd.
 • Hem/haar een factuur afleveren waarop de prijs van de onderdelen en de arbeid staat vermeld.
 • De FFED fabrieksgarantie aanbieden en respecteren.
 • De kwalitatieve en milieunormen respecteren.

HANDELSBETREKKINGEN

 • Zich trouw en eerlijk gedragen in de beroepsuitoefening.
 • Het handelsbeleid van FFED respecteren.
 • Factureren volgens de tariefprijzen van de fabrikant
 • Voorrang geven aan door FFED aanbevolen materiaal, in het kader conversiebewerkingen.

TECHNISCHE UITVOERINGpicto-tools

 • De mechanische staat van bevinding bevestigen vóór de installatie en indien nodig een offerte voor de herstelwerkzaamheden geven.
 • De gegrondheid garanderen om een goed uitgerust voertuig te voorzien.
 • Een onderhoudsplan voorstellen, aangepast aan de gebruiksomstandigheden van het voertuig.

SOCIALE ETHIEK

 • Bijdragen tot de verbetering van de arbeidsomstandigheden.
 • De sociale wetgeving en de gezondheids- en veiligheidsregels respecteren.
 • De verplichting tot belasting- en sociale aangifte, alsook hun verordeningen respecteren.
 • Medewerkers opleiden in de technische evoluties van de FFED-producten.

ACTIEPLAN VOOR DIVERSITEITengagement-qualite

 • Bijdragen tot het sensibiliseren, het vormgeven over en het aanmoedigen tot de toepassing van het non-discriminatiebeginsel.

ECOLOGISCHE ENGAGEMENT

 • Bijdragen aan het milieubewustzijn van klanten
 • Milieuvriendelijke methodes bevorderen
 • Inzet voor een ecologische benadering